Audit şi consultanţă

Actualizat la 6 februarie 2010

Audit intern şi consultanţă privind obţinerea certificărilor sau pentru supraveghere:

  • SR OHSAS 18001:2008;
  • ISO 14001:2005;
  • ISO 9001:2009;

Servicii care constă în:
Etapa 1:
Efectuarea unui audit de evaluare
Elaborarea documentaţiei cerută de standardul de referinţă (manual, proceduri de sistem)
Asistenţă la elaborarea procedurilor de lucru (specifice activităţilor de execuţie)
Etapa 2:
Asistenţă: urmărirea şi verificarea periodică a gradului de implementare a documentaţiei elaborate
Efectuarea auditurilor interne împreună cu auditorii interni ai organizaţiei
Asistenţă la efectuarea analizei managementului
Etapa 3:
Stabilirea acţiunilor corective necesare auditului de certificare
Instruirea responsabililor de procese privind cerinţele standardului de referinţă
Instruirea auditorilor interni
Etapa 4:
Participarea la auditul de certificare
Asistenţă la rezolvarea eventualelor acţiuni corective necesare în urma auditului de certificare

© 2024 www.securitateainmunca.ro

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !