Audit şi consultanţă

Audit intern şi consultanţă privind obţinerea certificărilor sau pentru supraveghere: SR OHSAS 18001:2008; ISO 14001:2005; ISO 9001:2009; Servicii care constă în: Etapa 1: Efectuarea unui audit de evaluare Elaborarea documentaţiei cerută de standardul de referinţă (manual, proceduri de sistem) Asistenţă la elaborarea procedurilor de lucru... [.::.]

Securitatea muncii

Prestări servicii în domeniul securităţii muncii (protectiei muncii) Prestari servicii conform art. 15 din HG 1425/2006 – punctele de la 1 la 31 Cercetarea accidentelor de munca (întocmire dosar) Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (metoda INCDPM, manipulare mase, evaluare riscuri biologice etc.) Elaborare documentații... [.::.]

Situatii de urgenta

Prestări servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI) conform Legii 307/2006 (cert. de absolvire cadr. tehnic PSI nr. 35803/04.07.2007) controlul modului de respectare a măsurilor de PSI; elaborarea documentelor specifice activităţii PSI (tematici, instrucţiuni, decizii, planuri); organizarea activităţii de prevenire şi stingere... [.::.]

Prestari servicii P.M.

Prestari sericii in domeniul securităţii muncii (PM) conf. Legii 319/2006 (cert. de abilitare nr. 1263/02.03.2007 şi 1271/14.05.2007) 1. Prestari servicii conform art. 15 din HG 1425/2006 Cercetarea accidentelor de muncă (întocmire dosar) Cercetarea accidentelor de muncă (întocmire dosar) Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavirea riscurilor profesionale (metoda INCDPM, manipulare mase, evaluare riscuri biologice... [.::.]

Curs de specializare și perfecționare

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare cod COR 241221) în baza autorizaţiei eliberată de CNFPA cu seria AB nr. 272/17.10.2008. Curs de 90 ore Condiţii participare la curs: A. STUDII SUPERIOARE AVÂND SPECIALIZĂRILE: construcţii civile, industriale, agricole şi inginerie civilă; construcţii cai ferate, drumuri şi poduri; instalaţii pentru construcţii; construcţii hidrotehnice; utilaje pentru construcţii; geodezie; utilaj... [.::.]

Vrei sa fim parteneri ?

Dacă sunteţi interesat de serviciile prestate de firma noastră şi doriţi mai multe detalii financiare sau de altă natură, vă punem la dispoziţie următorul formular de cerere a unei oferte. Completaţi câmpurile formularului, în special pe cele marcate ca şi obligatorii şi acţionaţi butonul CERE OFERTĂ. Veţi primi un mail de confirmare a primirii acestei cereri şi vă asigurăm că în cel mai scurt timp vom lua legătura cu dvs. prin metodele... [.::.]

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !