Prestari servicii P.M.

Actualizat la 15 ianuarie 2010

Prestari sericii in domeniul securităţii muncii (PM) conf. Legii 319/2006 (cert. de abilitare nr. 1263/02.03.2007 şi 1271/14.05.2007)

1. Prestari servicii conform art. 15 din HG 1425/2006

  • Cercetarea accidentelor de muncă (întocmire dosar)
  • Cercetarea accidentelor de muncă (întocmire dosar)
  • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavirea riscurilor profesionale (metoda INCDPM, manipulare mase, evaluare riscuri biologice etc.) pentru fiecare componentă a sistemului de muncă
  • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie
  • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca
  • elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire si efectuarea instruirilor in domeniul SSM si PSI
  • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca si comercializarea semnalizarilor necesare
  • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate
  • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori
  • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi

2. Intocmire planuri de securitate si planuri proprii conform HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

© 2024 www.securitateainmunca.ro

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !