Securitatea muncii

Actualizat la 15 ianuarie 2010

Prestări servicii în domeniul securităţii muncii (protectiei muncii)

 • Prestari servicii conform art. 15 din HG 1425/2006 – punctele de la 1 la 31
 • Cercetarea accidentelor de munca (întocmire dosar)
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (metoda INCDPM, manipulare mase, evaluare riscuri biologice etc.)
 • Elaborare documentații în domeniu (tematici, instrucțiuni, atributii etc.)
 • Elaborare planuri de securitate pentru santiere temporare conform HG 300/2006
 • Consultanta si comercializare semnalizări de securitate conform HG 971/2006
 • Efectuare instruiri pe domenii de activitate
 • propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii
 • asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate
 • evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific
 • informarea în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru
 • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori

Verificari PRAM:

 • pamântări (verificarea rezistentei de dispersia a instalatiei de legare la pamant);
 • paratraznete
© 2024 www.securitateainmunca.ro

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !