Cursuri de formare profesională

Actualizat la 16 ianuarie 2010

Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare cod COR 241221) în baza autorizaţiei eliberată de CNFPA cu seria AB nr. 272/17.10.2008.

Curs de 90 ore

Condiţii participare la curs:

A. STUDII SUPERIOARE AVÂND SPECIALIZĂRILE:

 1. construcţii civile, industriale, agricole şi inginerie civilă;
 2. construcţii cai ferate, drumuri şi poduri;
 3. instalaţii pentru construcţii;
 4. construcţii hidrotehnice;
 5. utilaje pentru construcţii;
 6. geodezie;
 7. utilaj tehnologic pentru construcţii;
 8. ingineria şi managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;
 9. inginerie minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;
 10. arhitecţi şi conductori arhitecţi;

B. CURS ÎN DOMENIUL SECURITĂTII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

C. FORMULAR DE ÎNSCRIERE


Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii cod COR 241221) în baza autorizaţiei eliberată de CNFPA cu seria AB nr. 272/17.10.2008.

Curs de 60 ore

Condiţii participare la curs:

A. STUDII MEDII SAU SUPERIOARE AVÂND SPECIALIZĂRILE:

 1. construcţii civile, industriale, agricole şi inginerie civilă;
 2. construcţii cai ferate, drumuri şi poduri;
 3. instalaţii pentru construcţii;
 4. construcţii hidrotehnice;
 5. utilaje pentru construcţii;
 6. geodezie;
 7. utilaj tehnologic pentru construcţii;
 8. ingineria şi managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;
 9. inginerie minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele;
 10. arhitecţi şi conductori arhitecţi;

B. CURS ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

C. FORMULAR DE ÎNSCRIERE


INSPECTOR RESURSE UMANE.

Curs de 80 ore.

Condiţii participare la curs:

A. STUDII MEDII

© 2021 www.securitateainmunca.ro

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !