I.S.C.I.R.

Actualizat la 27 decembrie 2010

Servicii de operator R.S.V.T.I. în domeniul I.S.C.I.R. :

  • identificarea instalaţiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului;
  • efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor /echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;
  • înregistrarea tuturor echipamentelor /instalaţiilor deţinătorului, supuse autorizării ISCIR;
  • admiterea funcţionării instalaţiilor /echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI (transpalete, macarale sub 1t, recipiente sub presiune cu volum mic etc.);
  • efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele /instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru;
  • instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire (stivuitorist, macaragiu, fochist, liftier etc.), atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern (manipulant, operator compresor, legător de sarcină);
  • pregătirea instalaţiilor /echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea la efectuarea acestora;
  • participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele /instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă
© 2022 www.securitateainmunca.ro

SC PROCONSULT ALBA SRL
tel. 0721 930 860,
office@securitateainmunca.ro
dani.crisan@securitateainmunca.ro

ADMINISTRATOR
CRIŞAN DANIEL SEBASTIAN – şef serviciu extern de prevenire şi protecţie

Responsabilitate si profesionalism
Suntem o echipă de profesionişti care consideră că înţeleg toate doleanţele d-vostră cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a relaţiilor de muncă, managementului calitatii, mediului , SSO şi formarea pofesională?
Privim lucrurile cu responsabilitate si profesionalism!

... vă stam la dispoziţie !